6284 KAPSAMINDA KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Şiddet; kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olumsuz tutum ve davranışlardır.